ADHD behandling uden medicin

25 års erfaring med disse vanskeligheder før diagnosen kom

 

 

Kan ADHD afhjælpes uden medicin?

 

Det er min overbevisning, at i rigtig mange tilfælde

kan det.

 

Denne overbevisning er baseret på 25 års arbejde og

erfaringer med lyd- musikterapi.

 

Før diagnosen ADHD blev indført, var der jo også

mennesker der havde disse problemer, det ses bl.a. af, at en

betydelig del af symptomerne ved ADHD er de samme som

ved indlæringsvanskeligheder.

 

 

Symptomerne ved indlæringsvanskeligheder er jeg

vant til at se som:

 

Svært ved at koncentrere sig,

svært ved at huske,

generet af uro i kroppen,

svært ved at opfatte kollektive beskeder,

svært ved at kontrollere sin adfærd,

ekstrovert = overreagerende – agressiv,

Introvert = indadvendt – passiv – fraværende,

og

ved sprogindlæring – at kunne stave og læse

og forstå det man har læst, er det:

Ubalancer på hørelsen*

og/ eller nedsat hørelse*

nedsat interaktion i hjernen – svært for

nervesignalerne at komme i kontakt med de andre

områder i hjernen, som var hensigtsmæssige for indlæringen.

 

Ved ”talblindhed” er det oftest de samme

problemer, blot nogle andre centre der skal i kontakt med hinanden.

 

 

  • Se efterfølgende tekst.

 

 

 

 

Kan Lyd- musikterapi virkelig hjælpe på det?

 

Ja!

 

Hjerneforskningen finder nu frem til, at der er flere og flere områder

hvor lyd har en effekt. Mange udsendelser i DR-TV

fortæller om forsøg og resultater, hvor den nye opmærksomhed

og åbenhed| nu er fremherskende.

 

Det hele er måske lettere at forstå, hvis vi bruger en sammenligning.

 

Et menneske er så utrolig meget mere, end vi går og tænker på i

dagligdagen.

 

Hvis vi bruger en violin som en sammenligning,

så vil det ikke lyde kønt, hvis ikke violinen var omhyggelig stemt,

og den vil kunne bringe store frustrationer i orkesteret,

hvis den gav sin skæve lyd udtryk der.

 

Mennesket er så meget mere end kød og blod, det er også

lys og lyd som vibrationer og frekvenser.

 

Hele vores energisystem styres af et antal centre, som svinger med hver sin frekvens.

Disse centre er igen forbundet med vores endokrine system,

og alle vore kirtler, der producerer forskellige hormoner og stoffer som

regulerer legemets behov, hjernefunktion, vækst, optag af næringsstoffer,

lever- og nyrefunktion

og mange flere.

 

Hvis frekvensen for et eller flere af disse centre, er ude af balance

eller er i en dysfunktion, så er mennesket som den ustemte violin,

afvigende fra – og måske uønsket i ”Orkesteret”

 

Musikterapien

som jeg arbejder med, er speciel komponeret musik med de

frekvenser som er energicentrenes grundfrekvens.

Mennesket er så genialt skabt, at hørelsen afspejler,

hvordan energicentrene har det.

 

Derfor kan genoprettelsen målrettes til de områder, hvor

ubalancerne er størst, senere kan man så tage fat på de mindre

skævheder.

 

 

 

Sådan foregår behandlingen!

 

Ved første besøg på klinikken afdækkes, gennem samtale,

vanskelighedernes karakter og omfang.

 

Der tales om forventninger og mål, om positive tankemønstre, når noget skal

Bedres, og om seriøsitet i hjemmebehandlingen.

 

Der foretages en høreprøve der viser ubalancer og evt. nedsat

Hørelse, der kan være fysisk eller psykisk.

 

En test af nervesignalernes evne til at krydse fra sted til sted i hjernen.

Dette gøres ved hjælp af lydsvingninger.

 

Der gives en lydvibrationsmassage, hvor personen

sidder på en resonatorkasse.

 

Til sidst er der en instruktion i, hvordan der skal lyttes til musikken

dagligt i 10 min. derhjemme og på hvilken måde.

 

En gang hver måned kommer man på klinikken, her bliver en ny test foretaget,

så man kan se målbare resultater, og der tales naturligvis om,

hvilke fremskridt, man selv har iagttaget.

På baggrund af den nye test udvælges de frekvenser, der skal lyttes til

indtil næste besøg.

 

Et behandlingsforløb varer i gennemsnit et halvt år,

men du er ikke bundet til noget, du kan stoppe når

du vil.

 

Prisen er 550 kr. pr. gang

 

Se det hele på: www.lydterapi7000.dk